Het gezondheidslabel voor de Brusselse toeristische sector

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en visit.brussels lanceren een gezondheidslabel. Dat moet de toeristische sector helpen bij de heropstart van zijn activiteiten. Het label werd samen met de internationale certificeringsinstantie SOCOTEC in het leven geroepen. Bedoeling is bezoekers uit binnen- en buitenland met een gerust hart te laten gebruikmaken van de toeristische infrastructuur in Brussel.

Het protocol dat aan de basis ligt van dit label werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met de federaties en de partners van de toeristische sector. Het zal worden bijgestuurd volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Hieronder vindt u meer informatie over:

De doelstellingen van het label

  • het nationaal en internationaal publiek informeren en geruststellen over de genomen maatregelen op Brusselse toeristische plaatsen die ze plannen te bezoeken.
  • zorgen dat de algemene en verplichte regels worden gerespecteerd die van toepassing zijn in alle sectoren, alsook diegene die sectorgebonden zijn.

Wie komt in aanmerking voor dit label?

Het gaat om de sectoren toerisme en cultuur. Meer bepaald gaat het om:

  • attracties & musea
  • toeristenaccommodaties
  • rondleidingen
  • horeca
  • venues

Via deze link vindt u de lijst van alle gecertificeerde inrichtingen.

De principes die in acht moeten worden genomen om het label te verkrijgen

Om het label te verkrijgen, moeten alle operatoren algemene maatregelen en minimale preventievoorschriften respecteren die gebaseerd zijn op het protocol en die specifiek zijn voor elke sector, om veilige contacten te garanderen en zo de gezondheid van het publiek te beschermen.

Hoe verkrijgt u dit label?

Het label is toegankelijk voor alle toeristische partners die dat wensen en is gratis voor de aanvrager. Het enige dat nodig is, is het sturen van een aanvraagdossier met de vereiste bestanden.

Wij hebben een specifiek protocol vastgesteld voor toeristenverblijven en gastgezinnen. Neem contact met ons op via label@visit.brussels voor meer informatie.

Voor elk document hebben we ofwel een template opgesteld dat u eenvoudig kunt invullen, ofwel een voorbeeld toegevoegd dat u kunt gebruiken als basis. Klik hier om alle templates en voorbeelden te downloaden.

Gelieve bij het versturen van uw bestanden de nomenclatuur ervan (structuur van de documentnamen) te respecteren zoals aangegeven in de lijst van vereiste documenten.

Uw aanvraagdossier moet worden gestuurd naar label.visit.brussels@socotec.com en label@visit.brussels in kopij.

Zodra de aanvraag is aanvaard, ontvangt de partner een certificaat en al het nodige promotiemateriaal (afbeeldingen, affiche, enz.).  Het label zal niet alleen ter plekke zichtbaar zijn maar wordt ook nog eens gepromoot via een communicatiecampagne van visit.brussels.

Om ervoor te zorgen dat het label correct wordt toegepast, zullen de verschillende handelszaken onderworpen worden aan willekeurige audits door de certificeringspartner van visit.brussels, het bedrijf SOCOTEC, dat al meer dan 20 jaar actief is op het gebied van veiligheid. De audits dienen om de correcte toepassing en naleving van de verplichte regels te controleren.