Projectoproep “Het erfgoed, dat zijn wij!”

In 2018 vinden de Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaats op 15 en 16 september.

In deze context, en ter gelegenheid van "2018, Europees jaar van het cultureel erfgoed", lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de oproep tot het indienen van projecten "Het erfgoed dat zijn wij!”. Het doel van het programma is het ondersteunen van initiatieven van burgers die op een originele, andere en gezellige manier kennis willen maken met het erfgoed waaraan zij gehecht zijn.

Informatie en kandidaatstellingdossier : http://erfgoed.brussels/nl/news/het-erfgoed-dat-zijn-wij?set_language=nl