Heropening van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Wat: De heropening van het Koninklijk Museum* voor Midden-Afrika (alias het Afrikamuseum) zal zowel nationaal als internationaal stof doen opwaaien.

Na een renovatieperiode van 3 jaar wordt er hevig naar uitgekeken want zeker is dat het vernieuwde museum grondig van aanblik zal veranderd zijn.

Zo komt er bvb een nieuw onthaalpaviljoen en wordt de publieksoppervlakte van het museum bijna verdubbeld.

Het Afrikamuseum wordt een plaats van herinnering van een gedeeld koloniaal verleden en een dynamisch platform voor ontmoeting en dialoog met mensen van verschillende generaties en culturen.

In het kader van MIXITY zullen diverse culturele partners er een specifieke programmatie tot stand brengen die Brussel nog meer als multiculturele metropool in de schijnwerpers zal plaatsen.

*Het KMMA was nooit enkel een museum maar ook een wetenschappelijk instituut met wereldfaam, gebaseerd op zijn expertise in Midden-Afrika en op zijn uniek en waardevol erfgoed, voornamelijk uit DR Congo maar ook uit andere streken van het Afrikaanse continent. Bezoekers realiseren er zich vaak de omvang niet van vermits nauwelijks 1 % van de collectie zich bevond in de permanente tentoonstelling van het museum.

Wanneer: juni 2018
Waar: Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren
Info: www.africamuseum.be