MIXITY Awards

In Brussel werken tal van organisaties die zich dagelijks inzetten voor de Brusselse diversiteit en op die manier een bijdrage van onschatbare waarde leveren aan de samenleving. Al dat maatschappelijk engagement, het vechten voor het welzijn van minderheden,  het bieden van een platform voor culturele kruisbestuiving, het bevorderen van de ontmoeting met ‘de andere’...

Hoog tijd om deze eens in de bloemetjes te zetten, vinden we!  Meet de MIXITY.awards!

INLEIDING - 2 benaderingen

 • Evenementen bestemd voor het grote publiek
 • Projecten die focussen op het werk achter de schermen

FILOSOFIE

Met de MIXITY Awards worden de beste initiatieven rond diversiteit bekroond die op het vlak van verenigingsleven, educatie, evenementen, cultuur en sport kunnen bijdragen aan de uitstraling van het Brussels Hoofstedelijk Gewest als een kosmopolitische en open regio.

Keuzecriteria van de jury:

 • Het originele en/of vernieuwende karakter
 • Bijzondere aandacht voor uitwisselingen en/of deelname van verschillende doelgroepen en gemeenschappen m.b.t. etnische afkomst, en/of seksuele voorkeur, en/of religies, en/of personen met een handicap, en/of nationaliteiten, en/of ontmoetingen tussen generaties
 • Jongere generaties de waarden van diversiteit bijbrengen
 • Duurzaamheid van het project

CATEGORIEËN

Projecten moeten tussen 1 oktober 2014 en 31 oktober 2016 zijn gerealiseerd

 1. "MIXITY TOF EVENT": bekroont een evenement met een publiek karakter in het Brussels Hoofstedelijk Gewest. Deze prijs zal  aan een kleine vereniging (minder dan 3 werknemers) worden toegekend.
 2. "MIXITY TOF EVENT": bekroont een evenement met een publiek karakter in het Brussels Hoofstedelijk Gewest. Deze prijs zal aan een middelgrote of grote vereniging (3 werknemers en meer) worden toegekend.
 3. "MIXITY BEST PRACTICE": bekroont dagelijks inhoudelijk werk achter de schermen rond diversiteit in het Brussels Hoofstedelijk Gewest. Deze prijs zal  aan een kleine vereniging (minder dan 3 werknemers) worden toegekend.
 4. "MIXITY BEST PRACTICE": bekroont dagelijks inhoudelijk werk achter de schermen rond diversiteit in het Brussels Hoofstedelijk Gewest. Deze prijs zal aan een middelgrote of grote vereniging (3 werknemers en meer) worden toegekend.
 5. "CORPORATE MIXITY PROJECT": bekroont een onderneming die, met of zonder inzet van het personeel, meewerkt aan maatschappelijk mecenaat rond diversiteit in het Brussels Hoofstedelijk Gewest.

Naast deze vijf categorieën bekroont een publieksprijs  de categorie MIXITY TOF EVENT; een tweede publieksprijs bekroont de categorie MIXITY BEST PRACTICE.

MIXITY Awards – fasen

 • Juni 2016: Aankondigen wedstrijd en online zetten van de formulieren.
 • Van 3 juni tot 31 oktober 2016: Ontvangen van kandidaatstellingen

Fase 1

 • November 2016: Een jury maakt een preselectie van 50 projecten (10 projecten per categorie).
 • December 2016: Aankondigen van 50 voorgeselecteerde projecten. Toekennen van financiële beurzen van 3000 euro aan de 40 voorgeselecteerde projecten voor MIXITY TOF EVENT & MIXITY BEST PRACTICE. Er is geen sprake van een geldprijs binnen de categorie CORPORATE MIXITY PROJECT.
 • Januari tot februari 2017: Promotie van de 40 projecten (MIXITY TOF EVENT & MIXITY BEST PRACTICE) via media en sociale netwerken.
 • Maart 2017: Publieksstemming. Toekennen van twee publieksprijzen op basis van de 40 voorgeselecteerde projecten (1 publieksprijs voor de 10 MIXITY TOF EVENT kleine vereniging & 10 MIXITY TOF EVENT middelgrote of grote vereniging; 1 publieksprijs voor de 10 MIXITY BEST PRACTICE kleine vereniging & 10 MIXITY BEST PRACTICE middelgrote of grote vereniging. Er is geen publieksstem binnen de categorie CORPORATE MIXITY PROJECT). De 2 winnaars zullen worden bekend gemaakt tijdens de Avond van de MIXITY Awards in mei 2017.

Fase 2

 • Maart 2017: Uit de 50 projecten (alle categorieën) nomineert de jury 15 projecten (3 projecten per categorie).
 • Maart 2017: Bekendmaken van de 15 genomineerde projecten op basis van de stemming van de jury & toekennen van een twee reeks financiële beurzen van 5000 euro aan de 12 genomineerden voor MIXITY TOF EVENT & MIXITY BEST PRACTICE. Er is geen sprake van een geldprijs binnen de categorie CORPORATE MIXITY PROJECT.

Fase 3

 • April 2017: Dezelfde jury wijst 5 winnaars aan (1 project per categorie), de winnaars zullen worden bekend gemaakt tijdens de Avond van de MIXITY Awards in mei 2017.
 • Mei 2017Avond van de MIXITY Awards: Bekendmaken van de 7 winnaars:

“MIXITY TOF EVENT” kleine vereniging: toekennen van een derde financiële beurs van 10.000 euro aan de winnaar

“MIXITY TOF EVENT” middelgrote of grote vereniging: toekennen van een derde financiële beurs van 10.000 euro aan de winnaar

“MIXITY BEST PRACTICE” kleine vereniging: toekennen van een derde financiële beurs van 10.000 euro aan de winnaar

“MIXITY BEST PRACTICE” middelgrote of grote vereniging: toekennen van een derde financiële beurs van 10.000 euro aan de winnaar

“CORPORATE MIXITY PROJECT”: geen geldprijs

“PUBLIEKSPRIJS MIXITY TOF EVENT”: toekennen van 7.500 euro aan de winnaar

“PUBLIEKSPRIJS MIXITY BEST PRACTICE”: toekennen van 7.500 euro aan de winnaar

 

Klik hier om de procedure en het reglement te downloaden.