MIXITY Awards - Genomineerden en winnaars

= winnaar

 • BEST PRACTICE

  MIXITY BEST PRACTICE SMALL ASSOCIATIONS

 • Medex (musée éphémère de l'exil) - Musée éphémère de l'exil
  Sinds oktober 2014 hebben wij een vluchtig museum opgezet dat zich verplaatst en de persoonlijke verhalen laat beleven van hen die door noodzaak onderweg zijn, door hun verhalen te tonen aan de hand van kunst in veschillende vormen (performances, poëzie, illustratie, schrift, muziek, video, theater). De mensen ontmoeten elkaar rond schijfworkshops en denken samen na over de oprichting van een interactieve tentoonstelling.

 • Coordination HoLeBi Bruxelles (CHB) - Rainbows United
  “Rainbows United” is een project voor onthaal, ondersteuning, informatie en sensibilisering van asielzoekers die lesbisch, biseksuele, gay, transgender, queer en interseksueel zijn. Het project is gratis en op vrijwillige basis.

 • Pianofabriek citylab - Citylab in Superdiversiteit

  Citylab in superdiversiteit :

  • is al 3 jaar een stedelijke broedplaats voor jong en divers Brussels talent en ondersteunt hybride praktijken waarin kunst, engagement, politiek en cultuur versmelten.
  • draagt via zijn brugfunctie bij aan een open, solidaire en lerende samenleving, waarin alle burgers zich een plaats kunnen toe-eigenen en heronderhandelen
  • is gegroeid uit de diversiteitswerking van de Pianofabriek, en kende een transformatie van programmatie voor diverse groepen, naar programmatie vanuit diverse groepen.
  • Heeft een grootstedelijk focus en ondersteunt jonge makers met interculturele roots die gelinkt zijn aan het (in)formele Brusselse culturele en artistieke circuit.

   

 • MIXITY BEST PRACTICE MEDIUM ANG BIG ASSOCIATIONS

 •  Cultureghem - Cultureghem Cultivating Urban Space
  Kuregem telt 170 verschillende nationaliteiten. Diversiteit, hyperdiversiteit, superdiversiteit : het zijn termen die wij als ‘gewoon’ omschrijven. Wij kiezen ervoor mensen te verbinden in hun dagelijkse noden, los van origine of culturele achtergrond : spelen en eten.

 • Muziekpublique asbl - Muziekpublique, glocal music for glocal people

  Muziekpublique street naar de uitvoering, de promotie en het behoud van traditionele muziek en dansen van de gemeenschappen in Brussel, van alle culturen en met als doel het publiek en de artiesten met elkaar in contact te brengen. De Brusselse muzikanten vormen de kern van ons werk. Om deze doelstelling te behalen, is Muziekpublique opgebouwd rond drie assen die voortdurend met elkaar in verbinding staan :

  • de organisatie van concerten en festivals (100/jaar)
  • de academie voor wereldmuziek (40 wekelijkse lessen)
  • het cd-label (8 cd’s uitgegeven en begeleid op internationnal niveau)

   

 • Toestand - Allee Du Kaai
  Allee du Kaai is het tijdelijk gebruik van leegstande loodsen aan de Materialenkaai te Btrussel. Het projecten dient om de plek belend te maken in de stad, en de bouw van een park vooraf te gaan. De tijdelijke invulling wordt gecoördineerd door Toestand vzw, die hierin een kans ziet om mensen bijeen te brengen die anders niet samen zouden werken. Het project herbergt jongeren, ouderen, mensen uit de psychiatrie, hipsters, sans-papiers, artiesten en ondernemers.

 • BEST TOF EVENT

  MIXITY TOF EVENTS SMALL ASSOCIATIONS

 •  Ethno Tendance Fashion Week Brussels
  Ethno Tendance is de eerste fashion week van Brussel en de enige die momenteel de nadruk legt op de culturele en etnische diversiteit van de mannequins, kunstenaars, designers en hun creaties. ETFWB is een weekend van artistieke ontmoetingen en uitwisselingen rond de cultuur van de Andere.

 • Alerte Urbaine – Open Stage des Petits Belges
  Open Stage des Petits Belges is een cultureel hiphopproject gericht op jongeren dat meerdere disciplines samenbrengt. Het evenement dat wordt dedragen door de vzw Alerte Urbaine, is opgezet als een tournee op verschillende culturele plakken in de hoofstad.

 • Genres d’à Côté - Pink Screens Film Festival
  Het Pink Screens Film Festival bidet elk jaar 10 dagen lang een programma van films, tentoonstellingen, workshops en debatten rond de thema’s gender, gelijkheid mannen/vrouwen, artistieke en politieke strijd, feminism, “andere” seksualiteit en transgender. Deze thema’s worden benaderd met specifieke aandacht voor de vragen die rijzen door sociale en culturele verschillen.

 • BEST TOF EVENT MEDIUM & BIG ASSOCIATIONS

 •  Zinneke – Zinneke
  Zinneke vzw/asbl is de organisatie die instaat voor de coördinatie van een brede waaier van de sociaal-artisiteke projecten in de openbare ruimte in Brussel. Meest bekend bij het grote publiek is de Zinneke Parade, geboren in 2000 in het kader van Brussel/Bruxelles 2000, Europese cultuurstad, en blijven bestaan onder de vorm van een biënnale.

 • Foyer - Brussel in Dialoog / Bruxelles en Dialogue / Brussels in Dialogue
  Met het project Brussel in Dialoog brengt Foyer Brusselaars van alle mogelijk horizonten letterlijk en figuurlijk samen rond de tafel om gedurende 2 uur met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen, te dromen en na te denken over concrete acties.

 • The Belgian Pride - Pride.be 2016
  De Pride.be is een jaarlijks terugkerend evenement dat een waar festival van de diversiteit is. Zij betrekt iedereen bij haar boodschap voor gelijke rechten en gelijke behandeling ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, leeftijd, afkomst... De Pride.be weerspiegelt perfect de potpourri van culturen, ideologieën en mensen die Brussek rijk is. Zij is bovendien bekend in Brussel, België en zelfs over de landsgrenzen heen !

 • PUBLIEKSPRIJS

  MIXITY BEST PRACTICE, SMALL,  MEDIUM AND BIG ASSOCIATIONS

 •  Amitié Sans Frontières/Vriendschap Zonder Grenzen - Friday breakfasts in front of the Immigration Office
  Sinds de opvangcrisis en de inrichting van het kamp in het Maximiliaanpark inde zomer van 2015 tot nu hebben vrijwilligers uit het hele land zich verenigd onder de naam “ Vriendschap zonder Grenzen”. Elke vrijdagochtend organiseren ze een ontbijt vor de vluchtelingen die dagelijks staan aan te schuiven bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • MIXITY BEST TOF EVENT SMALL MEDIUM BIG ASSOCIATIONS

 •  Zinneke – Zinneke
  Zinneke vzw/asbl is de organisatie die instaat voor de coördinatie van een brede waaier van de sociaal-artisiteke projecten in de openbare ruimte in Brussel. Meest bekend bij het grote publiek is de Zinneke Parade, geboren in 2000 in het kader van Brussel/Bruxelles 2000, Europese cultuurstad, en blijven bestaan onder de vorm van een biënnale.