MIXITY BEST PRACTICE MEDIUM AND BIG ASSOCIATIONS

 • 1. Association des journalistes professionnels (AJP) – Expertalia :

  Expertalia (www.expertalia.be) is een digitale databank met enerzijds vrouwelijke experts en anderzijds experts (zowel mannen als vrouwen) met diverse achtergronden. Het is een tool voor journalisten.

  Expertalia.be wil andere mensen in de media zichtbaar maken en gendergelijkheid en etnische en culturele oorsprongsdiversiteit in media-inhoud bevorderen.

  Site: http://www.expertalia.be

   

 • 2. Badje, Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance - Bruxelles-Intégration :

  Via verschillende acties die in een project onder de noemer Bruxelles-Intégration zijn samengebracht, wil Badje de mogelijkheden voor inclusie uitbouwen van kinderen met een handicap in buitenschoolse en vrijetijdsstructuren die zijn voorzien voor valide kinderen: speelpleinen en vakantieverblijven, sportclubs, creatieve workshops…

  Site: http://www.badje.be

 • 3. Cultureghem - Cultureghem Cultivating Urban Space :

  Kuregem telt 170 verschillende nationaliteiten. Diversiteit, hyperdiversiteit, superdiversiteit: het zijn termen die wij als ‘gewoon’ omschrijven. Wij kiezen ervoor mensen te verbinden in hun dagelijkse noden, los van origine of culturele achtergrond: spelen en eten. Onze originaliteit schuilt in haar eenvoud. Onze werkplek, op een boogscheut van de Grote Markt, kreeg de afgelopen jaren tot vervelens toe de stempel: NO GO ZONE. Wij draaien dit om en maken er samen met NV Abattoir én de buurt zelf een MUST GO ZONE van.

  Site: http://www.cultureghem.be

   

 • 4. JES - BXL Open View:

  BXL Open View is een online mediakanaal dat een verruimende kijk wil brengen op het leven in onze grootstad door er diverse verhalen van jongeren in de stad centraal te stellen: verschillende toonaarden maar toch een samenspel, want een mozaïekverhaal dat Brussel in-  en uitademt. In het kader van dit project werken we actief met partnerorganisaties samen en bieden we jongeren ondersteuning in de realisatie van een persoonlijk audiovisueel   verhaal.

  Site: http://www.bxlopenview.be

   

 • 5. Met-X - Remork & Karkaba:

  Remork en Karkaba is een unieke fanfare ‘met een hoek af’ die twee opleidingsprojecten van MET-X samenbrengt: het blazersensemble Remork dat werkt met amateurmusici (alle niveaus, alle leeftijden) en de percussiegroep Karkaba, die focust op jongeren van Marokkaanse origine die geïnteresseerd zijn in gnawaritmiek, dans en zang. Via intense tweewekelijkse repetities en een residentieweekend creëren zij o.l.v. verschillende gastdocenten een uniek en origineel repertoire dat veel bijval kent bij zeer diverse bevolkingsgroepen. De laatste jaren speelt Remork & Karkaba zo'n 20 concerten per jaar op zeer uiteenlopende gelegenheden.

  Site: http://www.met-x.be

   

 • 6. Muziekpublique asbl - Muziekpublique, glocal music for glocal people:

  Muziekpublique streeft naar de uitvoering, de promotie en het behoud van traditionele muziek en dansen van de gemeenschappen in Brussel, van alle culturen en met als doel het publiek en de artiesten met elkaar in contact te brengen. De Brusselse muzikanten vormen de kern van ons werk. Om deze doelstelling te behalen, is Muziekpublique opgebouwd rond drie assen die voortdurend met elkaar in verbinding staan:

  - de organisatie van concerten en festivals (100/jaar)

  - de academie voor wereldmuziek (40 wekelijkse lessen)

  - het cd-label (8 cd's uitgegeven en begeleid op internationaal niveau)

  Site: http://www.muziekpublique.be

   

 • 7. RainbowHouse Brussels - All Genders Welcome:

  Met All Genders Welcome werkt het RainbowHouse sinds 2015 aan sensibilisering en vorming bij publieke en private organisaties. Het project bevordert op een positieve en vaak ludieke manier de bespreekbaarheid van seksuele en genderdiversiteit binnen en buiten organisaties, en werkt aan een positieve omgang met diversiteit in zijn algemeenheid. De campagne wordt op maat en interactief ontwikkeld, met grote betrokkenheid en herkenbaarheid als resultaat.

  Site: http://www.rainbowhouse.be

 • 8. Solentra – PACCT:

  Solentra werkt actief aan het toegankelijker maken van psychische hulpverlening voor mensen met een migrantieachtergrond en vluchtelingen. Met onze unieke PACCT-methode (Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in creating healing Ties) versterken we minderheidsgroepen (bijvoorbeeld door het helpen een trauma te verwerken), vergroten we de kansen op integratie en dragen we bij aan het wederzijds respect en begrip tussen verschillende gemeenschappen.

  Site: http://www.solentra.be

 • 9. Toestand - Allee Du Kaai:

  Allee Du Kaai is het tijdelijk gebruik van leegstaande loodsen aan de Materialenkaai te Brussel. Het project dient om de plek bekend te maken in de stad, en de bouw van een park vooraf te gaan. De tijdelijke invulling wordt gecoördineerd door Toestand vzw, die hierin een kans ziet om mensen bijeen te brengen die anders niet samen zouden werken. Het project herbergt jongeren, ouderen, mensen uit de psychiatrie, hipsters, sans-papiers, artiesten en ondernemers.

  Site: http://www.toestand.be

 • 10. Tremplins - Festival Bruxelles Babel :

  Sinds 1985 organiseert de vzw Tremplins een festival voor artistieke expressie, het Festival Bruxelles Babel, opgezet met jongeren uit verschillende wijken in het Brussels Gewest. Dit festival is het resultaat van multidisciplinaire workshops tijdens het schooljaar in verschillende verenigingen en scholen. Gelijkheid van kansen, beter samenleven en ontmoeting van de diversiteit vormen de prioriteiten van het hele project.

  Site: http://www.tremplins.be