MIXITY BEST PRACTICE SMALL ASSOCIATIONS

 • 1. Amitié Sans Frontières/Vriendschap Zonder Grenzen - Ontbijt op vrijdag voor de Dienst Vreemdelingenzaken :

  Sinds de opvangcrisis en de inrichting van het kamp in het Maximiliaanpark in de zomer van 2015 tot nu hebben vrijwilligers uit het hele land zich verenigd onder de naam "Vriendschap zonder Grenzen". Elke vrijdagochtend organiseren ze een ontbijt voor de vluchtelingen die dagelijks staan aan te schuiven bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • 2. Brussels Studies Institute - Brussels Academy:

  De Brussels Academy is een stadsuniversiteit die via de organisatie van verschillende soorten activiteiten (cursussen, workshops, discussies enz.) in het Frans, het Nederlands en het Engels, een echt platform wil creëren voor iedereen die geïnteresseerd is in Brussel en wil bijleren over de stad. Onze activiteiten zijn inclusief, gratis en divers, en dragen zo bij tot de versterking van burgerinitiatieven en inzet voor de toekomst van Brussel. Onze leuze: "Faire ville ensemble, Samen stad maken, making city together".

  Site: http://www.brusselsacademy.be

   

 • 3. Bruxelles Nous Appartient - Bruxelles Nous Appartient/Brussel Behoort Ons Toe :

  BNA schrijft een geschiedenis van Brussel door op sonore en participatieve wijze verhalen van inwoners te verzamelen. Deze verhalen worden samengebracht en openbaar gemaakt in levende archieven. Al deze verhalen samen vormen een unieke geschiedenis van, over en door de stad. Deze polyfone en organische biografie van Brussel wordt actief gebruikt in diverse producties. Hieruit vloeien nieuwe beelden voort van Brussel, dicht bij haar inwoners.

  Site: http://www.bna-bbot.be

 • 4. BruxSail asbl – “Naviguons Ensemble Vers Un Avenir Meilleur” :

  De vereniging BruxSail werd opgericht door ex-topsporters met een diverse Brusselse achtergrond, verliefd op hun Gewest en gepassioneerd door watersporten (Belgische, Europese en wereldkampioenschappen, voorbereiding op de Olympische Spelen…).

  Een van de doelstellingen van BruxSail is jongeren hun eigen leven in handen te laten nemen en hen de vormende waarden van deze buitengewone discipline aan te leren terwijl ze een verrijkende menselijke ervaring beleven.

  Wij willen de zeilsport toegankelijker maken voor de Brusselse jeugd, zonder onderscheid van ras, godsdienst, gender of sociale groep, zodat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen proeven. Mogelijk ontdekken we zelfs nieuwe talenten.

  De jongste drie jaar hadden we de kans om meer dan 700 jonge Brusselaars in te wijden in de zeilsport, met als belangrijkste leidraden openheid en het delen van ervaringen

  “Op zee kun je je niet verstoppen, zei Tabarly”. Bruxsail is geen klassieke zeilschool: zeilen en de fantastische pedagogische zijde ervan worden gebruikt als instrument voor integratie en cohesie.

  Site: http://www.bruxsail.com

   

 • 5. Commonplaces - Be Arty, Be Diversity, Be Brussels:

  Be Arty, Be Diversity, Be Brussels is een sociaal initiatief dat in 2013 werd gelanceerd door Commonplaces vzw. Het wordt elk jaar gekenmerkt door verschillende evenementen zoals tentoonstellingen of artistieke workshops in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kunst is ons instrument en onze passie, dankzij haar symbolische kracht kunnen wij een boodschap brengen van samen-leven, gelijkheid en rechtvaardigheid tussen mensen.

  Site: http://www.commonplacesartgallery.com

   

 • 6. Coordination HoLeBi Bruxelles (CHB) - Rainbows United :

  "Rainbows United" is een project voor onthaal, ondersteuning, informatie en sensibilisering van asielzoekers die lesbisch, biseksueel, gay, transgender, queer en interseksueel zijn. Het project is gratis en op vrijwillige basis.

  Site: http://rainbowhouse.be/evenements/rainbow-united/

   

 • 7. Les Gazelles de Bruxelles - Uit de startblokken: Les Gazelles de Bruxelles :

  Les Gazelles de Bruxelles is een socio-sportieve organisatie die via joggen mensen in kansarmoede versterkt. Met wekelijkse looptrainingen verbeteren we eigenwaarde, het lichaamsbeeld en het zelfvertrouwen van de deelnemers: va ‘yes, we can run’ naar ‘yes, we can…’ We beogen een sociale en culturele omgeving waarbij er door sport ontmoeting en uitwisseling ontstaat. Op die manier bouwen we tijdens het joggen bruggen tussen kansarmen en kansrijken.

  Site: http://www.lesgazellesdebruxelles.be

 • 8. Medex (musée éphémère de l'exil) - Musée éphémère de l'exil :

  Sinds oktober 2014 hebben wij een vluchtig museum opgezet dat zich verplaatst en de persoonlijke verhalen laat beleven van hen die door noodzaak onderweg zijn, door hun verhalen te tonen aan de hand van kunst in verschillende vormen (performances, poëzie, illustratie, schrift, muziek, video, theater). De mensen ontmoeten elkaar rond schrijfworkshops en denken samen na over de oprichting van een interactieve tentoonstelling.

  Site: http://www.medexmuseum.com

 • 9. Organisation internationale pour la réussite & le développement - Une étoile, un Destin :

  "Une étoile, un Destin" is een project dat strijdt tegen mislukking. Het brengt alle educatieve en sociale spelers inzake diversiteit samen met jongeren uit Brusselse scholen of verenigingen rond een motiverende en stimulerende dynamiek in de schijnwerpers. Op het einde van het project worden bekende persoonlijkheden door de diverse jongeren ontvangen voor een thematische ontmoeting (uitwisseling en discussie).

  Site: http://www.oird.org/poles/une-etoile-un-destin/

   

 • 10. Pianofabriek citylab - Citylab in Superdiversiteit :

  CITYLAB IN SUPERDIVERSITEIT:

  - Is al 3 jaar een stedelijke broedplaats voor jong en divers Brussels talent en ondersteunt hybride praktijken waarin kunst, engagement, politiek en cultuur versmelten.

  - Draagt via zijn brugfunctie bij aan een open, solidaire en lerende samenleving, waarin alle burgers zich een plaats kunnen toe-eigenen en heronderhandelen.

  - Is gegroeid uit de diversiteitswerking van de Pianofabriek, en kende een transformatie van programmatie voor diverse groepen, naar programmatie vanuit diverse groepen.

  - Heeft een grootstedelijk focus en ondersteunt jonge makers met interculturele roots die gelinkt zijn aan het (in)formele Brusselse culturele en artistieke circuit.

  Site: https://www.facebook.com/pianofabriek.culturencentrum/