Onze partners

MIXITY.brussels 2017 is een gezamelijk initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Vlaamse Gemeenschap, de COCOF en visit.brussels. Het CBAI (Brussels Centrum voor Interculturele Actie) steunt visit.brussels bij de uitvoering van verschillende projecten. Partners : BOZAR, Couleur Café, de Belgian Pride, het Huis van de Europese Geschiedenis, het Afrikamuseum, Tempora en het Joods Museum van België, Zinneke asbl, MIVB, het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek, De Munt, het Centre Culturel Jacques Franck, Muziekpublique, De Centrale, het Klarafestival, Brussels Book Days, 1001 Valises (Balkan trafik), Passa Porta, Urbana, Kascen, Brukselbinnenstebuiten, België dat zijn wij, Galerie Horta, en de talrijke culturele partners die er in de loop van dit themajaar ongetwijfeld nog zullen bijkomen.

MIXITY.brussels 2017 wordt mogelijk gemaakt door de steun van Rudi vervoort, Minister-President van de Brussels Hoofdstedelijke Regering; Rachid Madrane, Minister van de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel belast met de promotie van Brussel; Guy Vanhengel, Minister van de Brussels Hoofdstedelijke Regering belast met Externe Betrekkingen; Sven Gatz, Minister van de Vlaamse Regering bevoegd voor Cultuur, Media, Jeugd en Brussel; Fadila Laanan, Minister-Voorzitster van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF).

 

  •