Steunfonds voor investeringen in ‘touchless’ technologie

Deze projectoproep werd op vrijdag 30 oktober 2020 afgesloten. Het is niet meer mogelijk om projecten in te dienen voor dit fonds. Onze teams blijven intussen wel werken in het kader van de verschillende fasen van het relanceplan voor de toeristische, de culturele en de evenementensector, die zo levensnoodzakelijk zijn voor onze hoofdstad.

Projectoproep & FAQ

 • Projectoproep
  Deze projectoproep beschrijft het project en de subsidiabiliteitscriteria. Ze omvat onder meer: de doelstellingen van het fonds, de subsidiabiliteitscriteria (criteria, soort organisatie, soort uitgaven, toekenningsvoorwaarden), de selectieprocedure en -criteria, de betalingsvoorwaarden, het tijdschema.
 • FAQ van het fonds

Aanvraagdossier

Het aanvraagdossier moest de volgende gegevens bevatten:

 • Het verplichte inschrijvingsformulier waarvan de uiterste verzendingsdatum 30 oktober 2020 was (dit formulier is intussen niet meer beschikbaar)
 • Verplichte bijlagen:  
  • In te vullen voorlopige begroting
  • Verklaring op erewoord
  • Een kopie van de offertes voor alle voorziene kosten
  • Een bankattest met stempel en handtekening van de bank waaruit blijkt dat het rekeningnummer wel degelijk toebehoort aan de begunstigde (d.w.z. de entiteit die het project indient);
  • Alleen als het project onder categorie 1 valt – een document van de uitgever van de reserverings-/ticketingsoftware ter staving van de twee voorwaarden van mogelijkheid tot interfaces.

Het volledige aanvraagdossier moest ten laatste op 30 oktober 2020 zijn ingediend.

Het dossier kon in het Nederlands of Frans worden ingediend.

Als u geen antwoord vindt op uw vraag in de FAQ's, gelieve contact op te nemen met het team dat verantwoordelijk is voor deze steunfonds: funds@visit.brussels

Terug naar de pagina met de beschrijving van alle stimuleringsfondsen