Steunfondsen om er weer bovenop te komen: Brussel staat voor je klaar!

Steunfondsen om er weer bovenop te komen: Brussel staat voor je klaar!

Operatoren uit de toeristische sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beheerders van toeristische, culturele en erfgoedattracties, actoren uit de artistieke en culturele wereld, evenementenlocaties, organisatoren van evenementen... visit.brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunen je!

Het herstelplan  voor de toeristische sector, de culturele sector en de evenementensector, die zo belangrijk zijn voor onze hoofdstad, werd in samenspraak met deze sectoren ontwikkeld. Sinds juni zijn er vijf steunfondsen – voor een totaal van € 5.000.000 – beschikbaar om je klantgerichte kortetermijnherstelprojecten financieel te ondersteunen.

Wat, voor wie, hoeveel, hoe, wanneer en onder welke voorwaarden? Wacht niet te lang! Je aanvragen voor financiële steun moeten uiterlijk in oktober 2020 zijn ontvangen om ook dit jaar je steun te verkrijgen. Ontdek hieronder een samenvatting per steunfonds, directe links naar hun korte beschrijvingen en oproepen tot het indienen van projecten.

Deze fondsen zijn toegankelijk op basis van een in te dienen dossier. Elk fonds heeft zijn eigen toekenningscriteria en tijdschema. Projecten die voldoen aan de toekenningscriteria worden verwerkt volgens een first come, first served-principe.

Per steunfonds kan slechts één project worden ingediend (met uitzondering van het steunfonds voor congressen, vergaderingen, b2b-evenementen), maar deze verschillende fondsen kunnen wel worden gecumuleerd (een exploitant kan verschillende projecten voor verschillende fondsen indienen).

Neem deel aan onze digitale discussie, de ‘Fondsenspecial,’ elke vrijdag ( tot en met 30/10/2020)

Komt mijn project in aanmerking? Hoe maak ik van mijn voorstel een winnend project? Wat kan ik leren van andere ingediende projecten? Laten we het er elke vrijdag ( tot en met 30/10/2020) van 10.00 tot 11.00 uur even over hebben via Teams. Deze digitale open discussies zijn de ideale gelegenheid om je vragen over deze 5 fondsen te stellen en je eerste indrukken te delen!

Neem deel aan de volgende sessies door deze link

Maak werk van je ideeën! Denk nu al aan de toekomst! Ontwerp samen met ons het toerisme van morgen!

1. Steunfonds voor Brusselse b2c-evenementen

Dit fonds heeft tot doel de B2C Brusselse evenementen te ondersteunen om zich uit te rusten met materiaal voor bescherming, hygiëne, tellen... (1.500.000 euro totaalbudget, maximum 25.000 euro per exploitant).

Betrokken exploitanten

Organisatoren van culturele, toeristische en populaire b2c-evenementen en evenementen voor het grote publiek, die plaatsvinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met uitzondering van evenementen die reeds door het gewest of een andere subsidiërende instantie worden gefinancierd, voor hetzelfde soort uitgaven).

Subsidiabele uitgaven

Alle uitgaven in verband met de uitrusting van beschermingsmiddelen in het kader van de gezondheidscrisis: beschermings- en hygiëne-uitrusting, tools voor het beheer van de bezoekersinstroom, de flow en het tellen van personen, kosten in verband met de beveiliging (en/of bewaking, stewards, enz.) en kosten in verband met de implementatie van ‘touchless’ oplossingen.

De subsidie zal worden toegekend volgens de volgende verdeling:

 • Maximaal 10.000 euro voor evenementen met maximaal 200 personen
 • Maximaal 17.500 euro voor evenementen met maximaal 500 personen
 • Maximaal 25.000 euro voor evenementen met meer dan 500 personen

Belangrijkste attributiecriteria

 • Het evenement moet in 2020 worden georganiseerd.
 • Afhankelijk van de gezondheidssituatie.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten

2. Steunfonds voor investeringen in ‘touchless’ technologie

Dit fonds is bedoeld om de ontwikkeling van ‘touchless’ diensten te steunen, om de heropening van de verschillende attracties en culturele locaties te vergemakkelijken en zo de bezoekers gerust te stellen (totaalbudget: 500.000 euro, maximaal 10.000 euro per exploitant).

Betrokken exploitanten

Toeristische, culturele en erfgoedattracties.

Subsidiabele uitgaven

 • Categorie 1: online-ticketservice en bezoeksregelingssysteem.
 • Categorie 2: audiosysteem waarmee gidsen op afstand kunnen communiceren met bezoekers.
 • Categorie 3: elke digitale oplossing die tot doel heeft de gezondheidsrisico's voor bezoekers te verminderen.

Belangrijkste attributiecriteria

 • Klantgerichtheid, impact op de klantervaring.
 • Categorie 1: mogelijkheid tot interfaceconnectie / Systeeminterconnectie (open API).
 • Categorie 2: mutualiseerbaar.
 • Categorie 3: duurzaamheid van de oplossing.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten

3. Steunfonds voor investeringen in gezondheid en veiligheid verbonden aan het label ‘Hygiëne & Veiligheid’

Deze oproep tot het indienen van projecten heeft tot doel de toeristische, culturele en erfgoedattracties in Brussel te steunen bij de voorbereidingen voor het verkrijgen van het label ‘Hygiëne en Gezondheid’ (totaalbudget: 500.000 euro, maximum 10.000 euro per exploitant).

Betrokken exploitanten

Toeristische, culturele en erfgoedattracties op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Subsidiabele uitgaven

Diverse beschermingsmiddelen, markering en bewegwijzering.

Belangrijkste attributiecriteria

 • Klantgerichtheid (service rechtstreeks bestemd voor de bezoeker en niet voor het personeel).
 • Duurzaamheid van de oplossing.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten

4. Steunfonds voor congressen, meetings, b2b-evenementen

Deze oproep tot het indienen van projecten heeft tot doel financiële steun te verlenen aan organisatoren van b2b-evenementen (ten minste 200 deelnemers, 2 dagen, één overnachting in Brussel) door hen een subsidie toe te kennen voor de betaling van de locatie van hun evenement in 2020 (2.000.000 euro totaalbudget, maximaal 50.000 euro per in aanmerking komend evenement en 50% van het maximumbedrag van de zaalhuur).

Betrokken exploitanten

Nationale en internationale verenigingen en federaties, ngo’s, stichtingen van openbaar belang, evenementenbureaus en particuliere bedrijven (het is de sponsor van het evenement die toegang heeft tot deze bijstand, niet de locatie waar het evenement plaatsvindt).

Subsidiabele uitgaven

Huur van een evenementenruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waarborg of eindfactuur, verplicht te betalen in 2020).

Belangrijkste attributiecriteria

 • De locatie van het evenement moet zich in het Brussels gewest bevinden.
 • Het evenement duurt minstens twee dagen en een nacht in Brussel. 
 • Mogelijkheid tot het indienen van verschillende projecten per organisator.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten

5. Steunfonds voor investeringen in digitale technologie  

Dit fonds ondersteunt langetermijninvesteringen in duurzame digitale technologie die voldoet aan de nieuwe verwachtingen van klanten en bezoekers en die gericht is op het verrijken van hun ervaring (500.000 euro totaalbudget, maximaal 30.000 euro per exploitant en 50% van het totale investeringsbedrag).

Betrokken exploitanten

Alle Brusselse toeristische, erfgoed- en culturele actoren, alsook de evenementlocaties en de hotels (in het kader van de culturele communicatie voor deze laatste) die gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Subsidiabele uitgaven

Duurzame digitale ontwikkeling die leidt tot concurrentievoordeel door het verbeteren van de klantervaring:

 • categorie 1: digitalisering van de communicatiemiddelen;
 • categorie 2: digitale ervaringen ter plaatse die de ervaring van de bezoeker en zijn culturele ontdekking verrijken;
 • categorie 3: digitale technologie die de organisatie van hybride of multihubvergaderingen/evenementen vergemakkelijkt.

Belangrijkste attributiecriteria

De digitale technologie die met deze subsidie wordt ontwikkeld, moet:

 • ontworpen zijn om inkomstengenererende activiteiten aan te bieden of deze te vergemakkelijken;
 • klantgericht zijn en een duidelijke troef vormen die de aantrekking van bezoekers doet toenemen;
 • duurzaam zijn, ontworpen voor langdurig gebruik;
 • transponeerbaar zijn;
 • innovatief zijn.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten