Grote Markt

3743
Grote Markt Grote Markt

De Brusselse Grote Markt, die te boek staat als een van de mooiste pleinen ter wereld, is een gevestigde waarde.

Door de aanwezigheid van het stadhuis van Brussel, het werkadres van de burgemeester en het merendeel van de schepenen, vervult het plein ook nog steeds een politieke en administratieve functie.

Het is ook een plek die aanzien uitstraalt. Getuige daarvan zijn de vele plechtige, feestelijke of symbolische evenementen die er plaatsvinden. Denk maar aan concerten, kermissen, volksfeesten, de jaarlijkse kerstboom en -kribbe, klank- en lichtspelen, het bloementapijt in de zomer of de huldiging van sporters na een uitzonderlijke prestatie.

De geschiedenis van de Grote Markt als 'marktplaats' gaat terug tot de twaalfde eeuw. Na verloop van tijd werden rondom het plein huizen en hallen opgetrokken, voornamelijk van hout. De bouw van het prachtige gotische stadhuis in de vijftiende eeuw verliep in drie fasen. Vanaf die periode zouden ook de gildehuizen het uitzicht van de Grote Markt mee bepalen. Meer nog dan vandaag was de Grote Markt in die tijd het kloppende hart van de stad, op economisch, cultureel en gerechtelijk vlak. Zo werd er duchtig handel gedreven (in de hallen gingen brood – het huidige Maison du Roi of Broodhuis – vlees, stoffen enz. over de toonbank), kon je op het plein theatervoorstellingen bijwonen en vonden er openbare terechtstellingen plaats. Het was uiteraard ook de plek waar het lokale beleid werd uitgetekend.

Na een bombardement door de troepen van Lodewijk XIV in 1695 werd de Grote Markt zo goed als volledig heropgebouwd. Tijdens de eeuwen daarna ondergingen nog heel wat gebouwen grootschalige renovaties en aanpassingen. Vooral in de negentiende eeuw werd het plein in zijn huidige gedaante vastgelegd.

De Grote Markt van Brussel staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Praktische info

  • 1000 Brussel