Vijvers van Elsene

33
Vijvers van Elsene

De Maalbeek, die niet ver van de kloostergebouwen van de Ter Kamerenabdij ontspringt, loopt vandaag grotendeels ondergronds. Van de zeven vijvers die de beek voedde, blijven vandaag nog slechts de twee grote waterpartijen over die we kennen als de Vijvers van Elsene. De eerste vijver, die vroeger ook het huidige Flageyplein innam, werd omstreeks 1860 gedeeltelijk drooggelegd. De tweede vijver is ontstaan door de samenvoeging van de Pennebroeckvijver en de Ghevaertvijver. Victor Besme tekende in 1871 de plannen voor de heraanleg van de hele wijk en gaf de vijvers hun schilderachtige uitzicht die de toenmalige voorliefde voor Engelse landschapsparken weerspiegelt. Rond de vijvers zijn niet minder dan 59 merkwaardige bomen geïnventariseerd, waaronder mooie groepen platanen, zilverlindes, esdoorns en populieren. De sinds 1976 beschermde site wordt ook verfraaid door diverse beeldhouwwerken en een grote rocaillegrot, die onlangs gerestaureerd is. Haar namaakrotsen, ruïnes en afgeknotte zuil vormen het kader van een hydraulische waterval die uniek is voor Brussel. (B 18/11/1976)

Praktische info

 • 1050 Brussel
  • T
   Flagey
  • T
   Buyl
  • B
   Flagey
  • B
   Flagey/Vijvers van Elsene