Atomiumprijzen voor stripverhalen

In het kader van haar negende editie reikt het Stripfeest dit jaar voor de tweede keer de Atomiumprijzen voor Stripverhalen uit. 

De jongste jaren is strips maken hachelijker geworden en is het voor professionele stripmakers vaak moeilijk geworden om er correct van te leven. Daarom heeft visit.brussels, organisator van het Stripfeest, vorig jaar de Atomiumprijzen in het leven geroepen. Die worden voor het merendeel in geld uitgekeerd en maken het de laureaten mogelijk om hun werk te financieren. Met de prijzen wordt bovendien de creativiteit ondersteund en worden bestaande en nieuwe initiatieven verzameld.

Gezien het succes ervan in 2017, herhaalt het Stripfeest deze prijzenuitreiking in 2018. Het concept ervan werd echter verder ontwikkeld: er worden ondertussen niet minder dan 9 prijzen toegekend voor een totaalbedrag van 115.000 euro. De peter van deze tweede editie is de Franse schrijver Fabien Vehlmann, auteur van de series ‘Seuls’ en ‘Robbedoes en Kwabbernoot’.

Er werden ook twee nieuwe prijzen toegevoegd aan de Atomiumprijzen voor de strip: de Atomiumprijs voor burgerstrip en de Bronzen Adhemar voor Nederlandstalige strip.

Samenstelling van de Atomiumprijzen voor Stripverhalen

Raymond Leblanc Prijs voor jong talent

Bedrag: €20.000 in contanten, alsook een contract bij een uitgeverij, de ene keer bij uitgeverij De Lombard, de andere keer bij de Futuropolis-uitgeverij.
Doel: een stripwedstrijd bedoeld om het werk te belonen van een jonge striptekenaar met niet meer dan twee albums op zijn actief
Partner: Stichting Raymond Leblanc

De Stripprijs Federatie Wallonië-Brussel

Bedrag: €10.000
Doel: deze prijs heeft tot doel het werk van een auteur of auteurs uit de Féderation Wallonie-Bruxelles te belonen, met focus op het origineel en vernieuwend karakter.
Partner: Mevrouw Alda Gréoli, Minister van Culuur voor de Fédération Wallonie-Bruxelles

De Robbedoesprijs voor humoristisch avontuur

Bedrag: €15.000 in contanten en publicatie in het stripblad ROBBEDOES
Doel: de Robbedoesprijs voor humoristische avonturen is een stripwedstrijd om auteur(s) te belonen die een strip met humoristische avonturen van tenminste 44 pagina’s afleverden, en dit in de traditie van de grote stripreeksen die door het stripblad ROBBEDOES gepubliceerd worden sinds de oprichting ervan in 1938.
Partner: het stripblad ROBBEDOES

De Atomiumprijs van Brussel

Bedrag: €7.500 in contanten
Doel: de Atomiumprijs van Brussel beloont een stripauteur die de stad Brussel belicht in zijn werk.
Partner: de heer Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest

De PREM1ÈRE-prijs voor graphic novel

Bedrag: €20.000 publiciteitsruimte, alsook aanzienlijke persaandacht
Doel: de RTBF beloont een bepaald genre in samenwerking met PREM1ÈRE.
Partner: RTBF (Radio-Télévision belge de la Communauté française)

De Cognitoprijs voor historische strip

Bedrag: €3.000 in contanten
Doel: de Cognitoprijs voor de historische strip beloont de beste historisch strip
Partner: de stichting Cognito

De Prijs Le Soir voor reportage strip

Bedrag: €20.000 publiciteitsruimte, alsook aanzienlijke persaandacht
Doel: deze prijs beloont het tekenwerk van een stripauteur dat uitblinkt in het tonen van de wereld rondom ons, in de vorm van een reportagestrip.
Partner: Le Soir

De Atomiumprijs voor burgerstrip (nieuw in 2018)

Bedrag: €5.000 in contanten
Doel: het belonen van een strip die op zowel ethisch als maatschappelijk vlak en op een positieve, constructieve en warme manier de uitdagingen van de hedendaagse maatschappij belicht.
Partner: Le Cœur à lire

De Bronzen Adhemar voor Nederlandstalige strip (nieuw in 2018)

Bedrag: €10.000
Doel: uitgereikt aan een Vlaamse striptekenaar voor een strip of een geheel van strips.

Partner: een initiatief van Stripgids met steun van de Vlaamse overheid en de Stad Turnhout.