De Atomium Prijzen

In het kader van de 8ste editie, van 1 tot 3 september 2017, worden de allereerste Atomium prijzen voor het Stripverhaal uitgereikt.

In de afgelopen jaren kreeg het stripverhaal het zwaar te verduren. Steeds meer stripauteurs houden nog met moeite het hoofd boven water. In samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil visit.brussels, als organisator van het Stripfeest, het creatief proces ondersteunen en bestaande initiatieven samenbrengen door de toekenning van (veelal cash) prijzen waarmee de laureaten hun werk kunnen financieren.

Zeven prijzen staan intussen vast (tegen september 2017 zal de lijst nog worden uitgebreid), voor een totaalbedrag van 100.000 euro. Peter van deze eerste editie van de Atomiumprijzen 2017 wordt Jean-David Morvan.

De Prijs Raymond Leblanc voor Jong Talent

Dotatie: 20.000 € cash komende van de Uitgeverijen Le Lombard en Futuropolis en een contract bij deze laatste.
Betreft: een stripwedstrijd die het werk van een jonge auteur (die niet meer dan twee albums uitbracht) bekroont.

De Prijs Raymond Leblanc werd tien jaar geleden opgericht door de Stichting Raymond Leblanc, die het cultureel erfgoed van Raymond Leblanc (oprichter van o.a. het weekblad Kuifje, de Uitgeverij Le Lombard, het reclamebureau Publiart en de tekenfilmstudio Belvision) wil bekend maken, bundelen en bewaren.
De laureaat 2017 ontvangt een bedrag van 10.000 euro, dankzij de steun van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF). De prijs wordt uitgereikt door mevr. Fadila Laanan, minister van Cultuur. Bovendien wordt een contract voor de publicatie van het werk bij Uitgeverij Futuropolis opgemaakt. Daarnaast krijgt de winnaar voor de uitgave van zijn boek een contract aangeboden bij de Uitgeverij Futuropolis alsook een extra 10.000 euro. Dit definitief verworven bedrag is bedoeld als voorschot op de auteursrechten.

Meer informatie: www.fondationrleblanc.be

De prijs Federatie Wallonië-Brussel

Dotatie: 10.000€
Betreft: Deze prijs is een initiatief van Mevrouw Alda Gréoli, Minister van Cultuur van de Federatie Wallonië-Brussel. Het wordt toegekend aan een werk van één of verschillende auteurs uit de Federatie Wallonië-Brussel, die een origineel en innovatieve creatie hebben ontwikkeld.

De prijs wordt toegekend op voorstel van de “Commission d'aide à la bande dessinée” (hulpcommissie voor het stripverhaal), culturele beroepsinstantie samengesteld uit professionals uit de industrie.
De winnaar(s) wordt geselecteerd uit de inzendingen op de projectoproep van de “Service général des Lettres et du Livre, Administration générale de la Culture” (Algemene dienst van het boek en de letteren, algemene cultuuradministratie).

Meer informatie: www.bandedessinee.cfwb.be - www.culture.be
Facebook : "soutien public à la bande dessinée".

De Robbedoesprijs voor het meest humoristische avontuur

Dotatie: 15.000 € cash en een publicatie in het weekblad Robbedoes.
Betreft: De Robbedoesprijs voor het meest humoristische avontuur wordt in het kader van een stripwedstrijd toegekend aan de auteur(s) van een humoristisch avontuur van 44 bladzijden, helemaal in de traditie van de beroemde series die het weekblad Robbedoes sinds de oprichting in 1938 publiceert.

Meer informatie: www.spirou.com

De Atomiumprijs van Brussel

Dotatie: 7.500 € cash
Betreft: de Prijs van Brussel - nieuw dit jaar - wordt uitgereikt door dhr. Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De prijs bekroont een album die het Gewest aan bod laat komen, op een creatieve en originele manier.

Meer informatie: www.visit.brussels

De PREM1ÈRE-prijs voor Graphic Novels

Dotatie: 20.000 € aan reclameruimte en veel redactionele aandacht.
Betreft: de RTBF (de Belgische radio en televisie van de Franstalige gemeenschap) lanceert in 2017 deze nieuwe prijs en bekroont daarmee een genre dat de luisteraars aanspreekt. Op basis van een lijst met finalisten (opgesteld door gespecialiseerde stripjournalisten) worden de luisteraars van LA PREM1ÈRE uitgenodigd om te stemmen.

Meer informatie: www.lapremiere.be

De Cognitoprijs voor historische strips

Dotatie: 3.000 € cash
Betreft: de Cognitoprijs voor historische strips wordt door de Stichting Cognito uitgereikt aan de beste strip met historische inslag. De privéstichting Cognito wil geschiedenis (opnieuw) laten ontdekken via strips. Ze organiseert een wedstrijd ter bekroning van auteurs die in hun werk een deel van het verleden belichten.

Meer informatie: www.cognito-fondation.be

Prijs LE SOIR voor reportagestrips

Dotatie : 20.000 € aan reclameruimte en veel redactionele aandacht.
Betreft : de Belgische krant Le Soir is een referentie op gebied van stripverhaal. De krant besliste om ieder jaar een strip te bekronen waarin de wereld om ons heen het best aan bod komt in de vorm van een stripreportage.

Meer informatie: www.lesoir.be