Bezoek de Europese instellingen

Bezoek de Europese instellingen

In het hart van de Europese Unie!

 • Bezoek de Europese Commissie

 • Groepsbezoek

  Mogelijke bezoeken:

  • Algemene informatiesessie
  • Algemene informatiesessie + thematisch bezoek
  • Bezoek op maat

  Duur: tussen 90 minuten en een halve dag, afhankelijk van het soort bezoek.

  Minimale groepsgrootte: 15 personen, max 150 personen

  Reservatietermijn: 10 weken op voorhand

  Minimumleeftijd: 15 jaar oud

  Talen: alle officiële talen van de EU

  Meer info en online reservatie: http://ec.europa.eu/info/about-european-union/visit-european-commission_nl

  Contact: comm-visit-requests@ec.europa.eu

 • Bezoek het Europees Parlement

 • Groepsbezoek

  Mogelijk bezoek:

  • Rondleiding van de vergaderzaal, presentatie door een personeelslid over de rol en bevoegdheden van het Europees Parlement, en vragensessie.

  Duur: 1 tot 2 uur

  Groepsgrootte: min 10 personen

  Reservatietermijn: 2 tot 3 maanden op voorhand

  Minimumleeftijd: 14 jaar oud (kinderen onder 14 kunnen het EP bezoeken mits een toelating vooraf)

  Talen: alle officiële talen van de EU

  Meer info en online reservatie: http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/presentatie-en-bezoek-aan-de-grote-vergaderzaal_1

  Contact : vissem-nl@europarl.europa.eu

  Individueel bezoek of voor kleine groepen van max 10 personen

  Mogelijke bezoeken:

  • Rondleiding van de vergaderzaal met persoonlijke interactieve multimediagids 
  • Persoonlijke informatiesessie
  • Volgen van een plenaire vergadering

  Duur:

  • ongeveer een half uur voor de rondleiding van de vergaderzaal
  • maximum 1 uur voor de plenaire vergaderingen

  Reservatie: zonder reservatie. Bezoekers moeten zich een kwartier vóór het begin van het bezoek aan de ingang van het Paul-Henri Spaakgebouw aanmelden.

  Uren:

  • Vergaderzaal:
   Van september tot juni: van maandag tot donderdag  om 9, 10, 11, 14, 15 en 16 u. / op vrijdag  om 9, 10 en 11 u.
   In juli en augustus: van maandag tot donderdag   9 – 12 u., 14 – 16 u. / op vrijdag 9 – 12 u.

   (behalve in het weekend, op feestdagen, dagen van plenaire zittingen in Brussel en op dagen waarop de kantoren gesloten zijn)
    
  • Persoonlijke informatiesessie:
   Van september tot juni: op maandag om 10 en 15 u.

   In juli en augustus: van maandag tot donderdag om 10, 11, 14 en 15 u. / op vrijdag om 10 en 11 u.
    
  • Volgen van plenaire vergaderingen: op woensdag van 15 tot 17.30 u., op donderdag van 9 tot 12 u.
   Download hier (pdf) de kalender rechts voor de data van de plenaire vergaderingen in Brussel.
    

  Minimumleeftijd: 14 jaar oud  (kinderen jonger dan 14 jaar moeten worden vergezeld door een volwassene )

  Talen: in alle officiële talen van de EU voor de rondleidingen van de vergaderzaal, in het Engels of Frans voor de informatiesessies (andere talen hangen af van de beschikbaarheid van sprekers)

  Meer info:  http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/presentatie-en-bezoek-aan-de-grote-vergaderzaal_1

  Contact: hemicycle-visits@europarl.europa.eu

 • Bezoek de Europese Raad

 • Soort bezoek : informatiesessie met presentatie (algemene inleiding of specifiek onderwerp) door een ambtenaar van het secretariaat-generaal van de Raad of van de Europese Dienst voor extern optreden en vraag-en-antwoordsessie.

  Duur:  1 tot 2 uur

  Groepsgrootte: minium 20 personen

  Reservatietermijn: 3 maanden op voorhand

  Uren: op de meeste werkdagen, tussen 9 en 11 u., of tussen 13.30 en 16 u.

  Minimumleeftijd: 15 jaar oud

  Meer info en online reservatie: http://www.consilium.europa.eu/nl/contact/visits/

  Contact: visits@consilium.europa.eu ,  tel +32 2 281 21 40

 • Bezoek het Comité van de Regio’s

 • Soort bezoek: informatiesessie

  Duur: 1 uur

  Groepsgrootte: minimum 15 personen

  Reservatietermijn: 2 maanden op voorhand

  Uren: van maandag tot donderdag  van 9.30 tot 16.30 u., op vrijdag tot 14.30 u.

  Minimumleeftijd: 14 jaar oud

  Meer info en online reservatie: http://cor.europa.eu/fr/takepart/Pages/book-your-visit.aspx

  Contact : +32 (0)2 282 23 01

 • Bezoek het Europees Economisch en Sociaal Comité

 • Soort bezoek: informatiesessie met interactieve presentatie en gedachtenwisseling met de bezoekers

  Duur: 1 tot 2 uur

  Reservatietermijn: 3 weken op voorhand

  Groepsgrootte: minimum 15 personen

  Uren: van maandag tot donderdag  van 9 tot 17 u., op vrijdag  om 13 u.

  Talen: in alle officiële talen van de EU

  Meer info en online reservatie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.visit-the-eesc

  Contact: visitesCESE@eesc.europa.eu , tel +32 2 546 90 11