De Europese instellingen

 • Het Europees Parlement

  Het Europees Parlement wordt om de vijf jaar rechtstreeks verkozen door de Europese kiezers. Het is een van de belangrijkste wetgevende EU-instellingen, samen met de Raad van de Europese Unie.

  >  Meer info over het Europese Parlement

 • De Europese Commissie

  De Europese Commissie behartigt de belangen van de EU als geheel. Zij doet voorstellen voor nieuwe wetgeving aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, en waakt erover dat het EU-recht door de EU-landen correct wordt toegepast.

  > Meer info over de Europese Commissie

   

 • De Raad van de Europese Unie

  De Raad van de Europese Unie, informeel ook wel aangeduid als de Raad van Ministers, is het forum van nationale ministers van elk EU-land dat wetten vaststelt en beleid coördineert.

  > Meer info over De raad van de Europese Unie

 • De Europese Raad

  De Europese Raad is een topconferentie waarop de EU-leiders beslissingen nemen over beleidsprioriteiten en belangrijke initiatieven.

  > Meer info over de Europese Raad

   

 • Het Comité van de Regio’s (CVDR)

  Het Comité van de Regio’s is een adviesorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke en regionale overheden in de EU en biedt plaatselijke en regionale overheden de gelegenheid hun mening over EU-wetgeving naar voren te brengen. Daartoe brengt het adviezen uit over voorstellen van de Commissie.

  > Meer info over Het Comité van de Regio’s

 • Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

  Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een adviesorgaan van de Europese Unie. Het is in 1957 opgericht en stelt op verzoek van de grotere Europese instellingen (Europese Commissie, Raad en Europees Parlement) deskundige adviezen op over Europese wetsvoorstellen. Daarnaast stelt het EESC op eigen initiatief adviezen op over onderwerpen waarvan het vindt dat ze aandacht verdienen. Maar bovenal fungeert het EESC als brug tussen de Europese instellingen en het zogeheten ‘maatschappelijk middenveld’

  > Meer info over Het Europees Economisch en Sociaal Comité