Coronavirus

Laatste update : 11/03/2020, 13u30

Beste bezoeker,

We wensen jullie op de hoogte te houden van de huidige stand van zaken wat betreft het coronavirus. Deze update heeft als doel jullie te steunen in de communicatie met jullie klanten en afgevaardigden.

Naar aanleiding van de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad die vandaag op initiatief van de bevoegde federale entiteiten werd gehouden, hebben de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de bevoegde leidende ambtenaar een buitengewone vergadering van de Gewestelijke Veiligheidsraad (CORES) bijeengeroepen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft aanbevolen om alle openbare bijeenkomsten van meer dan 1000 personen in een gesloten ruimte te verbieden. Deze maatregel zal ten uitvoer worden gebracht door middel van een besluit van de Brusselse minister-president in het kader van zijn bevoegdheid om het preventie- en veiligheidsbeleid te coördineren. Dit besluit zal onmiddellijk van toepassing zijn in heel Brussel vanaf ondertekening en zal van kracht blijven tot 31 maart. De maatregel zal dan opnieuw worden beoordeeld in het licht van de dan geldende situatie.

Ter herinnering, België bevindt zich in een verhoogde fase 2 die tot doel heeft de impact van het virus zoveel mogelijk in te dijken.

Hier kunnen jullie de gedetailleerde aanbevelingen van de WHO, de Belgische regering, en het European Centre for Disease Prevention and Control de l’Union Européenne raadplegen.

Feitelijke en proactieve communicatie helpt altijd om de deelnemers gerust te stellen. Hier hecht visit.brussels uiteraard veel belang aan. We nodigen u uit om de laatste updates via onze website terug te vinden.

Ter herinnering, vindt u hieronder een aantal eenvoudige maatregelen die kunnen helpen om de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen te voorkomen:

  • Was uw handen regelmatig
  • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Indien er vragen zijn rond Brussels Airport, nodigen we u uit om hun website te raadplegen.