Actieplan 2021

VISIT.BRUSSELS: EEN VISIE VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWESTvisit.brussels wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het lokale en internationale toneel positioneren als de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen. Als ‘wereldstad’, waar dagelijks meer dan 183 verschillende nationaliteiten samenleven, is de Brusselse metropool de meest kosmopolitische hoofdstad van Europa. Brussel is niet alleen de hoofdstad van de diversiteit en openheid, maar ook een stad waar goed leven en creativiteit hoogtij vieren. Inspelend op deze intrinsieke troeven streeft visit.brussels naar de ontwikkeling van een duurzaam en kwalitatief toerisme dat de stad en haar inwoners respecteert.

VISIT.BRUSSELS: EEN OPDRACHT IN DIENST VAN DE BESTEMMING
De opdracht van visit.brussels bestaat erin om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nationaal en internationaal op de kaart te zetten als een aantrekkelijke, niet te missen bestemming. Hiertoe ontwikkelt de vzw een citymarketing die de concurrentievoordelen van de ‘bestemming Brussel’ onder de aandacht brengt. In samenwerking met de mensen in het veld ijvert visit.brussels voor de uitbouw van een toeristisch aanbod en een onthaalbeleid voor de bezoekers en de inwoners van de stad.

BEHEERSOVEREENKOMST 2018-2023
De eerste beheersovereenkomst tussen visit.brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd ondertekend in 2018. Deze overeenkomst legt een algemeen kader vast, waarbij de betrekkingen tussen de vzw en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de respectieve verplichtingen worden vastgelegd. De beheersovereenkomst legt ook meetbare strategische en operationele doelstellingen vast voor elk van de opdrachten van visit.brussels