Jaarverslagen

De voornaamste doelen van het Observatorium zijn het bijeenbrengen van de deelnemers in de toeristische sector en het stimuleren van resultaatverbeterende samenwerkingen;het kwantificeren en op wetenschappelijke wijze analyseren van de toeristische activiteit in Brussel ( statistieken van toerisme, profiel van de klanten...) en het verstrekken van werkmateriaal om de ontwikkeling van het toerisme in de Brusselse regio te organiseren.

Contact : strategy@visit.brussels

 

 • Jaarlijks rapport 2020
  Na een recordjaar in 2019 kon de Brusselse toeristische sector, net als vele andere sectoren van de economie, niet vermoeden welke uitdagingen er gepaard zouden gaan met de COVID-19-pandemie.
  Terwijl er in januari nog een gezonde groei was, doken tegen februari de eerste waarschuwingssignalen op. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, legden de Belgische autoriteiten midden maart drastische maatregelen op aan het land, die het toerisme, de cultuur en de horeca troffen.
  Bovenop de gevolgen van de maatregelen die in België werden toegepast, kreeg Brussel te maken met de afwezigheid van internationale reizigers, die in 2019 goed waren voor bijna 78 van de overnachtingen in erkende accommodaties.

  > Download het verslag

 • De crisis ombuigen in een kans voor het Brusselse toerisme
  In 2020 werd de toeristische sector zwaar getroffen door de COVID-19-crisis, zowel in Brussel als elders in de wereld. In deze context hebben twee belangrijke projecten het jaar van visit.brussels gekenmerkt: de reorganisatie in vier pijlers om de transversaliteit te versterken en de activering van een herstelplan in het licht van de crisis. De toekomst brengt heel wat uitdagingen met zich mee en het toerisme in Brussel bereidt zich daarop voor, steeds met hetzelfde leidmotiv: We make you love Brussels.

  Ontdek het Activiteitenrapport 2020

 • Het jaar 2019 was opnieuw een recordjaar voor de Brusselse toeristische sector. Het aantal overnachtingen bleef groeien, ongeacht of ze zakelijk of vrijetijdsgebonden waren.

  Terwijl Brussel zijn eerste Europese plaats in de UIA-ranking versterkte (het aantal verenigingscongressen steeg met +31%, waardoor Brussel 7,6% van het UIA-totaal van 2019 kon vertegenwoordigen), oversteeg het aantal bezoekers van musea en attracties de grens van vijf miljoen.

  Zo staat Brussel, zoals de organisatie van de Grand Départ du Tour de France opnieuw heeft aangetoond, meer dan ooit op de kaart van de niet te missen bestemmingen.

  > Download het verslag

 • Het Brusselse toerisme beleefde een recordjaar in 2018. De verschillende actoren in de sector, zoals accommodaties, musea en toeristische attracties, merkten een toename in hun opkomst. Er was vooral een duidelijke stijging van het aantal vrijetijdsovernachtingen, dat nu 49% van het totaalaantal Brusselse overnachtingen bedraagt.

  > Download het verslag

 • Zoals de laatste cijfers van 2016 al aangaven, kan het herstel van het Brusselse toerisme wat het jaar 2017 betreft, worden bevestigd.

  Hoewel er rekening dient te worden gehouden met de situatie in 2016, blijven de groeicijfers die dit jaar werden opgetekend zeer positief, vooral omdat bij de afsluiting van dit jaarverslag de eerste cijfers van 2018 opnieuw zeer bemoedigend zijn.

  > Download het verslag

 • De gevolgen van de lockdown van november 2015 en de negatieve communicatie die daarop volgde, lieten zich nog voelen toen de aanslagen van 22 maart 2016 plaatsvonden. De toeristische overnachtingsinfrastructuur, de musea, attracties, restaurants en ook de Brusselse winkels werden zwaar getroffen door de gebeurtenissen.

  Vooral het vrijetijdstoerisme kreeg rake klappen, met een aanzienlijke daling van het toerisme tot het einde van de zomer. Die negatieve tendens werd vanaf oktober omgebogen, met name dankzij het zakentoerisme. Vanaf dan herstelt het toerisme zich en worden de cijfers beter.

  > Download het verslag

 • Ondanks de sterke gevolgen van de Lockdown die na de aanslagen van Parijs gebeurde, toonden de brusselse overnachtingen in 2015 een stijging van 2.7% in vergelijking met 2014 en bereikten 6.78 millioen.

  > Download het verslag

 • Na De groei die werd opgetekend in 2013 heeft zich eveneens verdergezet in 2014 , met een toename van het aantal overnachtingen van 5,4%. Dit brengt het aantal overnachtingen op meer dan 6,6 miljoen voor 3,4 miljoen bezoekers.

  >  Download het verslag

   

 • Na 2012, dat een stabiel jaar was, knoopte het toerisme in Brussel in 2013 weer aan met groei. Het aantal overnachtingen steeg met 4,7% tot bijna 6,3 miljoen, voor 3,3 miljoen bezoekers.

  >  Download het verslag

 • Hier is jaargang 2012 van het jaarverslag van het Observatorium voor Toerisme in Brussel. Het werd opgemaakt in een partnerschap tussen VISITBRUSSELS, Wallonie-Bruxelles Tourisme en Toerisme Vlaanderen.

  Dit document is de vrucht van de verzameling en de behandeling van de gegevens die onder meer werden aangeleverd door de FOD Economie, de Franse Gemeenschapscommissie, MKG Hospitality, Tourmis en toeristische dienstverleners zoals de musea en attracties. Voor de opmaak werd een doeltreffende methode gebruikt die alle Brusselse toeristische sectoren erkennen.

  >  Download het verslag

 • Het Observatorium voor Toerisme te Brussel maakt sinds 2011 deel uit van de afdeling Research & Development van VISITBRUSSELS, in het kader van een partnership met Wallonie-Bruxelles Tourisme en Toerisme Vlaanderen.

  Deze dienst legt zich toe op statistieken en studies over het toerisme in Brussel, verzamelt en verwerkt de gegevens van onder meer de FOD Economie, de Franse Gemeenschapscommissie, MKG Hospitality, TourMIS en toeristische dienstverleners zoals de musea en bezienswaardigheden. Deze efficiënte partnerships en methodologie krijgen erkenning van alle Brusselse toeristische sectoren.

  >  Download het verslag

 • In 2010 neemt het toerisme in Brussel toe en zet het de klim van voor de financiële crisissen verder. De hotelsector ziet zijn activiteiten stijgen: het aantal overnachtingen is toegenomen met 6,9% en de bezettingsgraad bedraagt 69,3% (+2,3 punten). De recreatieve overnachtingen kennen een groei van 7,5% en dezelfde tendens doet zich voor bij het zakentoerisme met een stijging van 6,3%.

  De overnachtingen in de jeugdherbergen kennen en groei van 5,9% en in de gastenkamers van 3%. De MICE-sector blijft groeien in Brussel met ruim 23% vergaderingen/congressen meer. Wat het aantal vergaderingen met meer dan 300 personen betreft, behoudt en bevestigt de hoofdstad van Europa volgens de criteria van de Union of International Associations (UIA) zijn leiderspositie in Europa. Musea en attracties hadden 29% meer bezoekers dan in 2010...

  >  Download het verslag

 • In 2009 is het toerisme sterk getroffen door de financiële crisissen. De Brusselse hotelsector heeft zijn activiteit zien dalen: 1,4% minder overnachtingen. Hierbij moet worden aangestipt dat de vrijetijdsovernachtingen gestegen zijn met 7%, maar dat het zakentoerisme met 8% is gedaald. Rekening houdend met de economische situatie, deed Brussel het goed in vergelijking met andere Europese steden. Niet de hele MICE-sector is echter getroffen door de crisis.

  We zien immers dat de PCO‘s 385 vergaderingen/congressen hebben georganiseerd. Dat is een stijging met 115%. Wat het aantal vergaderingen van meer dan 300 personen betreft, staat Brussel volgens de criteria van de Union of International Associations (UIA) op de 1ste plaats in Europa...

  >  Download het verslag

 • Het toerisme in Brussel bevestigt zijn groei in 2008, maar is op het eind van het jaar toch vertraagd als gevolg van de crisis: +3,4% totale overnachtingen in Brussel, 5,6% zakenovernachtingen en 0,7% vakantieovernachtingen. Wat het aantal vergaderingen van minstens dan 300 personen betreft, is Brussel volgens de criteria van de UAI opnieuw gestegen naar de 2de plaats in Europa.

  Wat het aantal vergaderingen van minder dan 50 personen betreft, is Brussel volgens de criteria van de UIA teruggezakt naar de 22ste plaats. Het bezoek aan musea en attracties is in 2008 met 8,5% gestegen. Desondanks is de crisis goed voelbaar. De hotelmanagers hebben af te rekenen met de gevolgen van de financiële crisis, klanten die naar een lager gamma gaan,...
  >  Download het verslag

 • In 2007 Brussel doet het goed als toeristische bestemming. Het aantal toeristen en overnachtingen bleef groeien in 2007, +5,4% in vergelijking met 2006. Het aantal vrijetijdsovernachtingen is met

  6,1% gestegen en de MiCe-overnachtingen met 1,5%. Volgens de iCCa-criteria voor vergaderingen van minder dan 50 personen, is brussel in 2007 opgeklommen van de 23ste naar de 19de plaats.

  Het PiO volgt een aantal krachtlijnen voor de economische, toeristische en culturele ontwikkeling van het gewest en steunt op grote belangrijke projecten waaronder de verwezenlijking van het biP, het brussel info Plein. andere projecten worden uitgevoerd zoals de renovatie van het Congrespaleis (square)…

  >  Download het verslag

 • 2006 werd gekenmerkt door een stijging van het toerisme en het aantal zakenreizen in Brussel. In december 2005 hebben we dankzij het Congres van het toerisme een aantal aanbevelingen kunnen bepalen om enerzijds de positionering van de bestemming te verbeteren (Europa van de mensen, cultuur, levensgenieters), en anderzijds de kwaliteit van het aanbod en de toeristische diensten in Brussel.

  In december 2006 hebben we na de presentatie van de studieresultaten over het internationale marketingplan de doelstellingen voor toeristische promotie in Brussel kunnen bepalen op basis van de motivaties van potentiële klanten en de hiërarchisering van de markten...

  >  Download het verslag

 • 2005 stond in het teken van de Assisen van het Brusselse toerisme en de uitvoering van enkele studies over het vrijetijdstoerisme en de MICE-activiteiten in de hoofdstad van Europa. Deze studies zijn voor een groot deel gebaseerd op de gegevens die het Observatorium voor het Toerisme over verscheidene jaren verzamelde. De positionering van Brussel rond de thema’s Europa, cultuur en levenskunst was een van de belangrijkste aanbevelingen van de Assisen.

  Rond deze thema’s moeten de toeristische actoren verzameld worden en moet het imago van Brussel binnen de verschillende marktsegmenten versterkt worden. Om de ontwikkeling van het stadstoerisme beter te kunnen beheren doen de grote Europese steden steeds vaker beroep op gesofisticeerde analyse- en evaluatiemethoden....

  >  Download het verslag

 • De samenwerking tussen de Federatie Horeca Brussel en het Observatorium voor Toerisme te Brussel werd in 2004 verstevigd met het opzetten van een permanente samenwerking voor een maandelijkse barometer van het hotelbezoek. Dankzij dit sterke partnership en de expertise van het Observatorium werd een methode ontwikkeld voor de berekening van de bezettingsgraad, de gemiddelde nettoprijzen en de inkomsten per kamer (REVPAR).

  Deze managementtool wordt een maand na de prestaties gepubliceerd en vult ook de leemte als gevolg van de laattijdige publicatie van de toerismegegevens die het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) inzamelt. Deze data waren pas beschikbaar vanaf oktober 2005. Dit verklaart meteen waarom het Jaarverslag van het Observatorium pas begin 2006 wordt gepubliceerd.

  >  Download het verslag

 • De voorbije zes jaar heeft het stadstoerisme in Brussel een grondige gedaanteverwisseling ondergaan, zowel wat structurering van het aanbod en promotiedynamiek betreft, als wat de betrokkenheid van de spelers aangaat, en dit dankzij de City Marketing die Brussel Internationaal heeft gevoerd. Wat overnachtingen betreft, is het verblijfstoerisme goed voor 4.937.357 overnachtingen, of een stijging met 13% sinds 1997.

  Het businesstoerisme, met een marktaandeel van 56% (35% conferenties & 21% business), is in 2003 met 5% afgenomen in vergelijking met 1997. Het vrijetijdstoerisme, met een marktaandeel van 44%, is in 2003 met 48% gestegen, vergeleken met 1997.

  >  Download het verslag