Autoloze zondag

Autoloze zondag

De Autoloze Zondag is dit jaar het startpunt van de Week van de Mobiliteit. Vanaf 16 september kunt u een andere mobiliteit ervaren. Word die dag Mobilmix maar profiteer tot 23 september ook een week lang van het 'Shared Mobility'-aanbod. Vandaag heeft u niet langer een eigen auto nodig in de stad. Er bestaat een uitgebreid aanbod van gedeelde auto's, fietsen en scooters, bovenop het openbaar vervoer, om uw mobiliteit te ‘mixen’. Vergeet ook niet om deze vervoermiddelen tijdens de Week van de Mobiliteit te testen!

Naast de Open Monumentendagen worden op Autoloze Zondag overal in de stad allerlei activiteiten en manifestaties georganiseerd. Alle middelen om zich te verplaatsen komen aan bod: bus, metro, tram, trein, te voet, rolschaatsen, fiets, enz. Op initiatief van het Brussels Gewest worden dankzij het project "Mijn dorp in de stad" in meerdere Brusselse gemeenten ook gezellige zones ingericht waar activiteiten plaatsvinden rond mobiliteit/duurzame ontwikkeling.

De Autoloze Zondag is niet alleen een dag vol actie maar ook een dag met minder auto's, minder lawaai en minder vervuiling. Ideaal om Brussel met het gezin of met vrienden te bezoeken en te ontdekken!

Praktisch

De Autoloze Zondag geldt voor iedereen, behalve voor het openbaar vervoer, taxi's, autocars, hulpdiensten en voertuigen van openbaar nut. De maximumsnelheid is om veiligheidsredenen echter beperkt tot 30 km/u.

Het Brussels Gewest zal voor auto's gesloten zijn van 9u30 tot 19u. In sommige wijken zullen de wegen langer afgesloten blijven vanwege de activiteiten of feesten die er plaatsvinden. De tunnels zullen geleidelijk weer worden geopend.

Opgelet,  het verkeersreglement blijft van toepassing. Vergeet niet dat sommige voertuigen die dag toelating hebben om te rijden. Wij vragen u zich te verplaatsen met respect voor elke weggegebruiker. Om veiligheidsredenen mogen voetgangers, rolschaatsers en fietsers in geen geval de tunnels nemen!

In bepaalde gevallen (speciale leveringen, verplaatsingen om medische redenen) kan een rijtoelating, geldig voor het hele Brussels Gewest, worden toegekend. Die is slechts geldig voor één voertuig en voor de reden die op het doorgangsbewijs staat vermeld.

Inwoners van het Brussels Gewest moeten de toelating aanvragen bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Personen van buiten het gewest moeten de aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van de plaats van bestemming.

Meer informatie?

Consulteer de website www.mobilmix.brussels waar u vanaf begin september het volledige programma zult kunnen inkijken.