Herkomst foto’s

De foto’s werden genomen door Alfred de VILLE de GOYET,

Directie Monumenten en Landschappen

behalve:

M. VANHULST (14), M.G. TYTGAT (22), Bibliotheca Wittockiana (26), T. LECLERCQ (27), Hortamuseum (37), G. VAN AELBROUCK (38), Museum en Tuinen van Buuren (40), Sauvons le Crabbegat (42), Émaillerie Belge (43), La Fonderie (49), Autriquehuis (61), Departement Sites van de Directie Monumenten en Landschappen (65)