Steunfonds voor duurzaam, inclusief en digitaal toerisme: Brussel staat voor je klaar!

Steunfonds voor duurzaam, inclusief en digitaal toerisme: Brussel staat voor je klaar! Steunfonds voor duurzaam, inclusief en digitaal toerisme: Brussel staat voor je klaar! Steunfonds voor duurzaam, inclusief en digitaal toerisme: Brussel staat voor je klaar! Steunfonds voor duurzaam, inclusief en digitaal toerisme: Brussel staat voor je klaar! Steunfonds voor duurzaam, inclusief en digitaal toerisme: Brussel staat voor je klaar! Steunfonds voor duurzaam, inclusief en digitaal toerisme: Brussel staat voor je klaar!

Operatoren uit de toeristische sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beheerders van toeristische, culturele en erfgoedattracties, actoren uit de artistieke en culturele wereld, evenementenlocaties, organisatoren van evenementen... visit.brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunen je!

Ondanks het bestaan van deze algemene steunmaatregelen wil visit.brussels ook meer gerichte maatregelen implementeren die langetermijninvesteringen mogelijk maken waarmee de prioriteiten (inclusie, duurzaamheid, digitalisering, culturele creativiteit, ...) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund kunnen worden. 

Deze maatregelen zullen worden uitgevoerd door middel van een oproep tot het indienen van projecten ter ondersteuning in duurzame digitale oplossingen die de bezoekerservaring verbeteren.  

Oproepen tot het indienen van projecten zijn toegankelijk op basis van een in te dienen dossier. De ontvangen projecten zullen worden geanalyseerd op hun ontvankelijkheid en regelmatigheid en worden beoordeeld in de volgorde waarin zij werden ontvangen.

 

1. Oproep tot het indienen van projecten voor de ontwikkeling van duurzame en inclusieve toeristische initiatieven

De ongekende crisis die we doormaken, biedt ons de kans om een toerisme dat niet alleen respectvol is voor de stad en haar inwoners, maar ook een echte toegevoegde waarde biedt voor de bestemming. visit.brussels wil de toeristische en culturele sector steunen in deze "transformatie van het toerisme" door middel van een projectoproep gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame en inclusieve toeristische initiatieven.

Projecten op de volgende gebieden komen in aanmerking voor financiering:

a) Ontwikkeling van een duurzaam toeristisch initiatief (aanbod, concept, product, evenement, mobiele applicatie ...) - Bevordering van de volgende thema's:

 • Groene ruimten
 • Duurzame voeding
 • Zachte en actieve mobiliteit
 • Circulaire economie
 • Korte circuits
 • Zero afval
 • Lokale en burgerinitiatieven
 • Veerkracht en regeneratief toerisme

b) Ontwikkeling van een initiatief voor inclusief toerisme (aanbod, concept, product, evenement, mobiele applicatie, infrastructuur ...) - Bevordering van gelijke kansen:

 • inclusie van LGBTQIA+-personen
 • inclusie van mensen met een handicap
 • gendergelijkheid
 • sociale mix (sociale klassen, etnische en culturele afkomst ...)

De gedetailleerde criteria van deze oproep tot het indienen van projecten zijn te vinden op het volgende link.

Gelieve uw aanvraag via het online formulier in te dienen (uiterste datum voor indiening: 24 september 2021) met de respectieve bijlagen - de geraamde begroting en de verklaring op erewoord

U kunt ook eerst kijken hier welke gegevens vereist zijn in het formulier, voordat u uw dossier indient.

 

2. Oproep tot het indienen van projecten voor investeringen in digitale oplossingen

De ongekende crisis die we doormaken, heeft belangrijke veranderingen in het gedrag en de verwachtingen van bezoekers en consumenten drastisch versneld, met name op het gebied van digitalisering. visit.brussels wil de toeristische en culturele sector bij deze 'hervorming van het toerisme' ondersteunen door middel van een oproep tot het indienen van projecten om de digitalisering van de toeristische en culturele sector te stimuleren. 

Deze oproep tot het indienen van projecten heeft tot doel investeringen te ondersteunen in duurzame digitale technologieën die de bezoekerservaring verbeteren, zoals:

 • gamification (city gameinteractive museum gametreasure hunt, ...); 
 • immersieve ervaringen (virtual realityaugmented reality, ...); 
 • kunstmatige intelligentie (chatbots op website, ...); 
 • mobiele applicaties (geolokalisatie); 
 • hybride oplossingen voor evenementen (onlinevergaderingen); 
 • enz. 

De gedetailleerde criteria van deze oproep tot het indienen van projecten zijn te vinden op het volgende link.

Gelieve uw aanvraag via het online formulier in te dienen (uiterste datum voor indiening: 24 september 2021) met de respectieve bijlagen - de geraamde begroting en de verklaring op erewoord

U kunt ook eerst kijken hier welke gegevens vereist zijn in het formulier, voordat u uw dossier indient.

 

Het project mag niet eerder dan 1 januari 2021 en niet later dan 30 november 2021 van start zijn gegaan. Het moet worden uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of rechtstreeks ten goede komen aan de culturele en/of toeristische en/of MICE-sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.